Visning av Kungl. Skogs- och lantbruksakademiens hus 7/6 kl. 17.00 -19.00 Drottninggatan 95B Stockholm.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens hus i centrala Stockholm byggdes 1869 för att hysa utbildning och forskning inom bergsvetenskap. Arkitekt var Fredrik Wilhelm Scholander (1816–1881). Under åren har olika akademiska institutioner huserat i byggnaden och ett par omfattande ombyggnader har utförts.

  • 1869–1977. Bergskolan.
  • 1917–1945. Metallografiska institutet.
  • 1947–1971. Stockholms högskola och universitet, men KSLA övertog ägarskapet redan 1968.
  • 1972-  Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.
  • Under 1900-talet, fram till 1968, moderniserades byggnaden, fick centralvärme och toaletter, men behölls i övrigt i originalskick.
  • 1967 – Byggnaden blir byggnadsminne enligt kulturminneslagen, men skyddsbestämmelserna omfattade bara fasaderna och trapphuset.
  • 1970–1972. Omfattande ombyggnad av interiören.
  • 1990–1991. Ombyggnad/restaurering Ove Hidemark arkitektkontor AB.

Ombyggnaden innebar, förutom att akademiens funktioner och lokalbehov kunde tillfredsställas, att det på 1970-talet helt sönderbyggda interiören med dess omfattande ventilationslösning kunde rivas och ett återupprättat kalorifersystem sättas i bruk.

Visning av arkitekt Ola Forsby, ansvarig handläggare för ombyggnaden.

Vi samlas på plats kl.17. 00 vid huvudentrén.

Begränsat antal 25 personer.

Frågor ställs till rolf.helmers@barkk.se

Anmälan senast 31/5

Fel: Kontaktformulär hittades inte.