Foto Mathias Nero

Foto Mathias Nero

 

Visning av Medborgarhuset
tisdag 14 juni 2022 kl.16.00

Medborgarhuset uppfördes 1936-39 för att tillgodose stockholmarnas behov av samlingslokaler, bibliotek och bad med Martin Westerberg som arkitekt. Nyréns arkitektkontor har haft uppdraget har att utveckla denna kulturhistoriskt värdefulla byggnad till ett förnyat Medborgarhus. Arbetet har utgått från ursprungliga intentioner samtidigt som man moderniserar funktioner för att möta dagens standard och gör huset helt tillgänglig för medborgarna.

Medborgarhuset öppnade åter portarna för stockholmarna hösten 2020. Sällskapets visning av detta intressanta projekt har tyvärr fått dröja pga pandemin men nu är det äntligen dags. Kanske har du redan hunnit se och rent av nyttja delar av det men passa ändå på att se mer och att få höra om arbetet när uppdragsansvariga Sofia Kanje, arkitekt SAR/MSA, visar oss runt.

OBS! Begränsat antal deltagare. Anmälan dig genom att:
Betala 53 kr i förväg dock senast 10/6 genom att swisha till 123 412 03 41.
Och skicka ett mail till Lotta Lehmann lottalehmann@yahoo.se

Samling vid den stora entrén kl. 16.00 tisdag 14 juni 2022