Välkomna på visning av judiska begravningskapellet på Stockholms norra begravningsplats i Solna!

Tid: 18.00, torsdag 7 december

Plats: Judiska begravningskapellet, Judiska kapellets väg 3, Norra begravningsplatsen, Solna

Färdsätt: Buss 515 (Odenplan-Sundbybergs station) stannar på hållplats Linvävartorpet, alldeles intill begravningsplatsen. Kommer man söderifrån, går man under E4 och svänger höger in på Linvävarvägen. Därefter tar man vänster in mellan judiska begravningsplatsens grindstugor och följer allén till begravningskapellet.

Med bil svänger man av E4 mot Norra begravningsplatsen (avfart 166). Kommer man söderifrån kör man sedan under E4 och svänger direkt höger in på Linvävarvägen. Parkering finns på Linvävarvägen, precis utanför judiska begravningsplatsens grindstugor. Gå in mellan grindstugorna och följ allén till begravningskapellet.

Anmälan och frågor: Daniel Ljunggren, daniel.ljunggren@tidens.se, 0706-85 25 77

Den judiska delen av Stockholms norra begravningsplats anlades 1855-57 med ett begravningskapell och två grindstugor ritade av F.W. Scholander. 1925-26 renoverades och utvidgades begravningskapellet efter ritningar av Ivar Tengbom, som också ritade fast och lös inredning till kapellet.

Kapellet är fortfarande i bruk, men är i stort behov av renovering. En vård- och underhållsplan upprättades under hösten 2017, renoveringsåtgärder har börjat planeras och under 2018 beräknas arbetet komma igång.

Arkitekt Daniel Ljunggren och församlingens representant Anna Nachman visar begravningskapellet och berättar om dess historia och judisk begravningskultur.

OBS! Kapellet är ouppvärmt och har ett råkallt inneklimat. Varma kläder rekommenderas!