Välkommen på visning av nyöppnade Stockholms stadsmuseum!

Stadsmuseet återöppnade i våras efter en omfattande men varsam renovering. Målsättningen har varit att skapa förutsättningar för en modern, flexibel och utvecklingsbar museiverksamhet. Ombyggnaden och inredningen har lyft fram och utvecklat Stadsmuseet kvalitéer. Ann-Charlotte Backlund, tidigare stadsantikvarie och projektledare för projektet ”På väg mot nya Stadsmuseet” berättar om ombyggnaden.

Byggnadsminnet Södra Stadshuset, som är byggnadens egentliga namn stod färdigt 1680, ritat av far och son Tessin är Stockholms stads äldsta egna byggnad.

Tid: Torsdagen den 26 september kl. 18.00

Plats: Samling i museets reception.

Anmälan: Till fredrika.mellander.ronn@bjerking.se – senast 23/9. Max antal deltagare 30 personer.

Pris: 46 kr. (Den ojämna summan är för att underlätta vår bokföring)

Betala gärna med Swish till 1234 12 03 41. Eller bankgiro 790-5151 OBS! Viktigt att du anger ditt namn!