I oktober ordnar sällskapet för restaureringskonst en visning av Östermalms saluhall, som i år röstades fram till årets Stockholmsbyggnad. Östermalmshallen byggdes på sex månader 1888 på privat initiativ och ritades av arkitekterna Isak Gustaf Clason och Kasper Salin.  Efter att hallen under 1900-talet genomgått flera mindre ombyggnader och ändringar har den nu genomgripande byggts om, renoverats och restaurerats.

Visningen hålls av Karin Hagelberg uppdragsledande arkitekt, Anders Stjärna ansvarig inredningsarkitekt och byggnadsantikvarie Johan Rittsél antikvarisk sakkunnig. De tre berättar om sitt arbete med saluhallen.

Vi ses utanför saluhallen framför entrén mot Östermalmstorg kl 10:30 där gruppen delas in i tre mindre grupper för att minimera trängseln inne i saluhallen. De tre grupperna kommer var för sig få lyssna talarnas dragningar om arbetet på tre olika platser, med rotation däremellan. Besöket avslutas inne i saluhallen 11:30. Vi fortsätter därefter utanför där vi började besöket med en kortare allmän frågestund under ca 10 min.

 

Max 45 besökare.

Tid: Lördagen den 16:e oktober kl. 10:30

Plats:  Östermalms torg. Vi ses utanför saluhallen framför entrén mot Östermalmstorg

Anmälan görs till david.hanson@aix.se senast den 12:e oktober.

 

 

Första sidan fotografi av Östermalms saluhall: Fotograf Peder Lindbom

Kommentera

You must be logged in to post a comment.