Scenkonstmus_large_1-533x800

Ombyggnaden av Kusen 2, gamla Kronobageriet

Visning 19 januari 2016, kl. 18.00.

Kronobageriet på Sibyllegatan i Stockholm uppfördes i etapper under perioden 1640- och 1740 och är en av Stockholms äldsta bevarade industribyggnader. De slutna fasaderna med små fönster med luckor av svartmålad plåt minner om byggnadens ursprungliga funktion som bageri och magasin.

Här bakades bröd till både flottans mannar och Stockholms befolkning, en verksamhet som fortsatte helt upp till 1950-talet. Efter att ha stått oanvänd en tid byggdes bageriet om under ledning av arkitekt Kjell Abramson till Musikmuseum. Museet öppnade 1978 och den för tiden typiska och radikala gestaltningen av museets interiörer rönte stor uppmärksamhet och även en del kritik.

Den tekniska utvecklingen, ökande krav på god tillgänglighet för alla besökare och ett allmänt behov av underhåll föranledde att förvaltaren Statens fastighetsverk nu genomförde en ytskiktsrenovering, teknisk uppgradering och viss ombyggnad av museet under 2014- 2015. Projektet har gestaltats av Erséus arkitekter genom husarkitekt Björn Thyberger, i samarbete med byggnadsantikvarier Johan Rittsél och Beata Nordenmark hos AIX Arkitekter.  Målsättningen har varit att värna både det gamla bageriet och 1970-talets gestaltning av museet, och samtidigt ge museet möjlighet att utveckla sin verksamhet idag. Sedan Musikmuseet öppnade för 37 år sedan har dess uppdrag och innehåll förändrats, och när det öppnar för besökare hösten 2016 är det under namnet Scenkonstmuseet.

 

Vi som visar museet är:

Beata Nordenmark, byggnadsantikvarie AIX
Lisa Roos Jacobsen, arkitekt AIX  Arkitekter (tidigare Erséus Arkitekter)
Mette Pettersson, arkitekt Erséus Arkitekter
Josefin Backman, inredningsarkitekt  Tengbom (tidigare Erséus Arkitekter)

Anmälan:

Fel: Kontaktformulär hittades inte.

Frågor ställs till Anna Karin Edblom via e-post annakarin.edblom@aeow.se