Snösätra upplagsområde är ett industriområde i södra Stockholm, beläget längs båda sidor av Snösätragränd i Rågsveds friområde mellan Rågsveds centrum och sjön Magelungen. Sedan 2014 har området blivit ett centrum för graffiti och gatukonst och fasader och murar i området har målats med fastighetsägarnas tillstånd. Med sina 4 500 kvadratmeter är Snösätra Graffiti Wall of Fame en av Europas största graffitiutställningar.

I maj 2018 fattades ett politiskt beslut om att inrätta Rågsveds naturreservat. I reservatet ingår marken där den södra delen av Snösätra industriområde ligger. Byggnader i området behöver därför rivas, och marken städas och eventuellt saneras för att sedan återställas till naturmark. Parallellt med återställningsarbetet i södra Snösätra utreder Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd, tillsammans med kulturnämnden och exploateringsnämnden, förutsättningarna för en kulturplats i den norra delen av industriområdet. Målet är att lyfta området till en lokal kulturplats med utgångspunkt i områdets unika karaktär. Under hösten 2020 genomfördes dialog med lokala kulturutövare som en del i arbetet. Utredningen planeras vara klar under våren 2021.

Visningen hålls av Tobias Barenthin Lindblad, författare och redaktör på det svenska förlaget Dokument Press, specialiserat på utgivning av böcker om urban kultur. Han målade graffiti som tonåring och var 1992 med och startade graffititidskriften UP till 2012. Han är författare till ett tiotal böcker i ämnena graffiti, gatukonst, en offentliga platsen och medborgardeltagande. Tobias föreläser om graffiti, gatukonst, urbanitet och rätten till den offentliga platsen.

Tid: Måndag den 7:e juni kl. 18.00

Plats:  Början av Snösätragränd.

Anmälan görs till Kelda Bryson Svartz på kelda.bryson@aeow.se senast den 4:e juni.