Välkomna på en rundvandring och visning av Stenbockska palatset som nyligen har färdigställts efter en omfattande ombyggnad/restaurering åt SFV. Projektet har varit att öka antalet arbetsplatser åt hyresgästen Svea Hovrätt och uppfylla alla tekniska krav så som klimat, ventilation, brand och energi mm. Adelspalatset är uppfört på 1640-talet och ombyggt 1670 av riksmarskalken Johan Gabriel Stenbock med Nicodemus Tessin den äldre som arkitekt. Palatset anses vara ett av de bäst bevarade palatsen i Stockholm från 1600-talet med bostadsfunktionen fortfarande påtaglig i planlösning och arkitekturdetaljer med många välbevarade inredningar.  Den senaste större ombyggnaden genomfördes 1969-72 i samband med att det då inhysta Riksarkivet flyttade ut ur byggnaden. Visningen görs av arkitekt Johan Ahnborg från A&P Arkitektkontor och antikvarie Johan Engström från AIX Arkitekter.

Datum: Torsdag 24 maj 17.30

Plats: Stenbockska palatset, Birger Jarls torg, Riddarholmen. Samling vid huvudentrén 17.30. Obs håll tiden då det inte går att komma in efter denna tid.

Anmälan till visningen: På hemsidan eller till johan.ahnborg@aop.se senast måndag den 21 maj. Max antal 25 personer.