Strömsholms slott

 

Datum:               10:e juni

Tid:                     11:30- ca 13:30, sedan föreslås en gemensam lunch i Stenkökets café, lättare mat finns. Berätta gärna i anmälan om ni önskar delta i lunch så caféet kan förvarnas om den eventuella anstormningen.

Färdsätt:            Med bil: meddela om ni önskar samåka eller har plats i egen bil. Restid t.ex. från Stockholm ca 1 h 45 min så lämpligt att samlas för avfärd 9:45

Med tåg: Närmaste tågstation Kolbäck. Meddela om det är aktuellt att åka tåg dit för er så samordnar vi hämtning därifrån.

Kostnad:            Entréavgiften till slottet (100 kr per person) betalas av Sällskapet för restaureringskonst. Resa och ev. lunch i Stenköket bekostar deltagarna själva.

 

Maxantal:         20 personer, först till kvarn gäller

 

Anmälan till:    elsa.notstrand@tyrens.se (Tele: 070-343 01 37)

Vänligen meddela: att ni önskar deltaga i visning, färdsätt och ev. närvaro vid gemensam lunch, tack.

 

 

Strömsholms slott, ca 2,5 mil utanför Västerås, har sedan Gustav Vasas tid en tradition knuten till hästuppfödning och kunglig förvaltning. Egendomen har varit en del av flera drottningars livgeding (drottningens underhåll) och änkesäte.

Den nuvarande slottsbyggnaden ritades av Nicodemus Tessin dä 1668 för änkedrottning Hedvig Eleonora och stod klar exteriört redan under 1670-talet. Carl Hårleman, Carl Fredrik Adelcrantz och Jean Eric Rehn har sedan under 1700-talet utfört olika delar av de kungliga interiörerna. Under 1868-1968 var slottet en del av militärens rid- och körskola vilket har lämnat sina speciella spår. Slottet blev under 1970-talet ett museum över sig själv samt speciellt knutet till att visa karolinsk konst.

 

Slottet är öppet för allmänheten men vi har nu möjlighet att få en speciell och initierad visning:

 

Tidigare slottsarkitekt Björn Norman visar det välbevarade barockslottet med speciellt fokus på de nya rekonstruerade 1700-talstapeterna och den nya rekonstruktionen av ett militärt förläggningsrum. Ännu ej helt fastställda godbitar som ej är öppna för allmänheten kan förväntas.