Under eftermiddagen fredagen den 12 juni besöker vi Wenngarns slott och anläggning. Wenngarn har fått en stor del av sin barockprägel under Magnus Gabriel De la Gardies ägo utformad för honom av Jean de la Vallé men här finns även en intressant modern historia med anstalten och visioner inför framtiden. Vi  får träffa nuvarande ägaren, företaget Sisyfos VD Olle Larsson, höra om mötet mellan det moderna och historien av Arkitekt Jonas Haga, AQ-arkitekter som visar det nya bostadsområdet och byggnadsantikvarie Sofia Bruto berättar om sin roll i projektet och beskriver vad vi ser. Vi får även en historisk guidning och en fika med smörgås i orangeriet.