Visning av Christian Erikssons bostad och ateljé – Södermalm

Christian Eriksson föddes 1858 i Taserud i Värmland och kom under det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet att bli en av landets mest framstående skulptörer. 1905 förvärvade han en gammal hantverksgård på Maria Prästgårdsgata 3 på Södermalm i Stockholm, och flyttade både sin familj och sin konstnärliga verksamhet hit. Tillsammans med vännen och arkitekten Ragnar Östberg skapade han en konstnärsmiljö med ateljébyggnader inspirerad av sina år i Paris konstnärs- och hantverkskvarter. Under 2018-/19 upprättades ett vårdprogram för fastigheten, som skyddats som byggnadsminnes sedan 1981. Innan några åtgärder hann vidtas kollapsade en av Christians gipsreliefer som sedan 1910-talet stått uppställda i trädgården. Ett omfattande konservatorsarbete inleddes därefter vilket nyligen avslutats. Utöver trädgården med dess reliefer och skulpturer besöker vi bland annat Christians skulpturateljé som liksom övriga ateljéer ännu används av verksamma konstnärer.

Visningen hålls av konsthistoriker Karin Olsson Trollmo, konservator Ewa Björdell och byggnadsantikvarie Max Laserna.

Tid: Torsdag 24 september 16.00

Plats: Maria Prästgårdsgata 3, Södermalm, Stockholm. Samling vid entrén från gatan kl. 16.00.

Anmälan görs till max@laserna.se senast onsdagen den 23 september.

Max antal: 15 personer (med hänsyn till rådande pandemi).