Nu får vi möjlighet att se de originalinredningar i Stockholms stadsbibliotek som Gunnar Asplund ritat i samarbete med  möbelarkitekten Gustaf Bergström 1927.

Byggnadsantikvarie Eva Larsson guidar.

Det blir introduktion då vi styrker oss med bakgrundsinformation, macka och kaffe/te. Sedan vidtar vandring genom entrén, rotundan och läsesalar, upp till övre plan, styrelserummet och lite annat utvalt, vidare ner till barnavdelningen.
Sen kan vi gå in under rotundan och ner i magasinet under, och ev. ”gropen” (det är lite trångt och kräver hisstransport) om några känner sig hugade.

Datum: 14/5

Tid: Samling 18:00

Samlingsplats: Spelbomskans torg, Odengatan 55 vid lastkajen på baksidan av byggnaden.

Maxantal 20 st.

OBS! Kostnad 52 kr, betalas in i förväg senast den 10/5 till Bankgiro 790-5151 eller swischas till 1234 12 03 41.

Macka, kaffe/te ingår.

Anmälan till elsa.notstrand@noting.se