Foto: Caroline Särnqvist, KDF

Foto: Caroline Särnqvist, KDF

Rosendals lustpark ligger vackert inbäddad i Södra Djurgårdens natur- och kulturlandskap. Lustparken anlades och utvecklades under inflytandet av tre generationer av ätten Bernadotte och utgör idag ett unikt exempel på 1800-talets trädgårdskonst. Sedan 2018 har Kungl. Djurgårdens förvaltning gjort en kartläggning av parkens 200-åriga historia, som legat till grund för en långsiktig plan för lustparkens upprustning och restaurering.  Med stöd av äldre arkivmaterial, trädgårdsarkeologi och modern teknik så som scanning och georadar har bilden av lustparken vuxit fram. I juni 2023 avslutades projektets första etapp med bland annat rekonstruktion av den oskarianska tidens blomsterplanteringar i lustslottets närmaste omgivning.  Landskapsarkitekt Jonas Berglund från Nivå landskapsarkitektur och byggnadsantikvarie Caroline Särnqvist från Kungl. Djurgårdens förvaltning berättar om projektet och visar den senaste etappens arbeten och upptäckter i lustparken.

 

När: 21 oktober kl. 10.00-12.00 

Var: Rosendals stall, Fredriks Bloms väg 13

Kostnad: Eventet kostar 50 kr/deltagare. Betala genom att scanna QR-kod för swish nedan, alt via Bankgiro 790-5151.
Max 25 personer

Anmälan: jasmina@tvark.se senast den 16 oktober.