Restaureringskonst 17/18

Publicerad av den 7 april 2017 i Sällskapet tipsar | Inga kommentarer
Restaureringskonst 17/18

Kungl. Konsthögskolan – sista ansökningsdag 3 maj

 

Restaureringskonst 17/18

Tema: Bostadsarkitektur

Förvalta, förädla, förvanska?

 

Kursen undersöker bostadsarkitekturen som kulturarv, hur bostadshus och bostadsområden förvaltas, förädlas alternativt förvanskas genom restaureringsåtgärder, förtätningar och omvandlingar. Vi studerar också hur andra byggnader kan byggas om till bostäder och tillföras nya kvaliteter. Hur är det möjligt att tillgodose dagens stora behov av bostäder och samtidigt tillvarata och utveckla kulturhistoriska och arkitektoniska värden?

 

Det byggs bostäder i Sverige som aldrig förr och fler ska det bli om den statliga bostadspolitiken om 250 000 nya bostäder till år 2020 ska förverkligas. Det handlar främst om nya bostadshus och bostadsområden men även om ombyggnader av befintliga byggnader. Samtidigt står det befintliga bostadsbeståndet inför ett växande renoveringsbehov. Bostaden, bostadshuset och bostadsområdet hamnar ofta i korselden för olika intressen: kulturhistoriska värden, ekonomisk avkastning, social tillhörighet och hållbar utveckling ställs mot varandra och inte minst mot ett växande bostadsbehov. Hur möta dessa intressen utan att göra avkall på kulturvärden och arkitektonisk kvalitet?

 

Kurs på avancerad nivå för yrkesverksamma arkitekter, antikvarier, konservatorer, ingenjörer m fl. Ett läsår, 60 hp. Kursstart 4 sept.

Sista ansökningsdag måndag 3 maj.

 

Mer info i bifogat kursprospekt.

 

Kontakt: cecilia@kkh.se

www.kkh.se/education/restaureringskonst

 

Sprid gärna vidare!

 

 

Kommentarsfunktionen är endast öppen för medlemmar.