Restaureringskonst 2016 – 2017

Publicerad av den 14 mars 2016 i Sällskapet tipsar | Inga kommentarer
Restaureringskonst 2016 – 2017

Ny kurs –
Restaureringskonst 2016 – 2017

Tema: Framtidsfrågor

Kursen ger spetskompetens inom arkitekturrestaurering åt yrkesverksamma arkitekter, antikvarier, konservatorer, ingenjörer m.fl. Kursens föreläsningar, projektarbeten, workshops och studieresor utvecklar deltagarnas förhållningssätt och professionskunskap.

Fronten inom restaureringskonst, var finns den?  Vilka är våra framtidsfrågor?  Restaureringskonstens milstolpar undersöks: Var befinner sig restaureringskonsten och hur har utvecklingen sett ut nationellt och internationellt? Vad är det bästa som utförts, hur och varför? Nedslag görs i olika vägskäl; fallstudier där val mellan bevarande och förnyelse ställts på sin spets. Kursen studerar bakgrunden, utvecklingen, fronten, söker en tes om nuläget, vision och strategier för framtiden.

Sprid gärna till intresserade! www.kkh.se/sv/education/restaureringskonst

Vid frågor: cecilia@kkh.se

Kommentarsfunktionen är endast öppen för medlemmar.