Restaureringskonst 2019/2020 – Slutseminarium online

Publicerad av den 7 juni 2020 i Sällskapet tipsar | Inga kommentarer
Restaureringskonst 2019/2020 – Slutseminarium online

Välkommen till slutseminarium fredag 12 juni, kl 9-12 – online
Demokratins dilemma – var står vi idag?

Vi avslutar studieåret 2019/2020 med samtal och reflexion över demokratins villkor idag och de
dilemman som demokratin står inför. Kan vi lära oss något av 1900-talets demokratiska utveckling
och av de demokratiska byggnader som uppfördes för att möta behovet av platser för möten,
utbildning och administration? Kan vi lära oss något av den unga demokratiska statens utveckling
och i den gemenskap, fokus på bildning och det samhällsengagemang som tiden utvisade?

På grund av den rådande Coronapandemi ges ni möjlighet att delta vid detta seminarium on-line.

För att facilitera ett intressant samtal kommer tre inbjudna gäster att kort reflektera över temat.

Torun Hammar, enhetschef Projektutveckling SFV, tidigare gästprofessor Restaureringskonst
Martin Rörby, fil.dr. arkitekturhistoriker och tidigare sekreterare i Skönhetsrådet
Karin Kvist Geverts, fil.dr. historia och utredare Demokrati100.

De studerande kommer att kort presentera sina slutsatser från studiet av de olika
byggnadstypologierna. På vilket sätt man kan läsa den demokratiska utvecklingen genom dem och
vilken roll har de haft i den demokratiska utvecklingen.

Program
09.00                  Välkomst och reflexion – moderator Lone-Pia Bach
09.10                  Presentation av Norrköping stadsbibliotek och Ljungsbro bibliotek
09.30                  Fika
09.45                  Presentation av Linköpings Folkets hus och Motala Folkets hus
10.05                  Presentation av Stadshuset i Nyköping och Stadshuset i Mjölby
10.20                  Bensträckare
10.30                  Karin Geverts, fil.dr, utredare Demokrati100
10.45                  Torun Hammar, tid. gästprof. Restaureringskonst, enhetschef Projektutveckling SFV
11.00                  Martin Rörby, fil.dr. arkitekturhistoriker och tidigare sekreterare i Skönhetsrådet
11.15                  Paneldiskussion
12.00   Avslutning

Varmt välkommen att delta!
Anmälan till Tommy Carlsson, tommy.carlsson@kkh.se. Info om deltagandet online skickas.

Lone-Pia Bach   Cecilia Sagrén  Tommy Carlsson
Professor Restaureringskonst Lektor  Vik. Adjunkt

Kommentarsfunktionen är endast öppen för medlemmar.