Restaureringskonst hösten 2020

Publicerad av den 7 april 2020 i Sällskapet tipsar | Inga kommentarer
Restaureringskonst hösten 2020

Läsåret 2020-2021 – kursen Restaureringskonst på Kungl. Konsthögskolan:

Tema – Vi skapar framtiden, den formar oss

En kritisk studie av restaureringskonstens metoder och samtidens tendenser utifrån dom globala och lokala utmaningarna. Byggandet av ett samhälle med minskad klimatpåverkan är en av vår tids största utmaningar. Byggsektorn står för en stor del av utsläppen och vi försöker förstå problemens komplexitet för att bidra med nya verktyg och synssätt. 

Ansökningstid nu, sista anmälan 5 maj.

Se  www.kkh.se

Kurs på avancerad nivå, 60 hp.

Kursen ger spetskompetens åt professionellt verksamma inom området arkitektur och byggd miljö. En helhetssyn på ämnet restaurering förmedlas genom föreläsningar, workshops, seminarier och projektarbeten. Kursen Restaureringskonst vänder sig till arkitekter, antikvarier, civilingenjörer, projektledare med flera.

Kursen leds av professor i restaureringskonst Lone-Pia Bach, arkitekt SAR/MSA och lektor Cecilia Sagrén, arkitekt SIR/MSA. I kursen medverkar också föreläsare och kritiker specialiserade inom respektive område.

 KKH_Rest_20_21

Kontakt: Cecilia Sagrén, cecilia.sagren@kkh.se  www.kkh.se

Sprid gärna till intresserade!

Kommentarsfunktionen är endast öppen för medlemmar.