Sällskapet har nytt bankgironummer

Sällskapet har nytt bankgironummer

Sällskapet för restaureringskonst har bytt bank och har därmed bytt från PlusGirot till Bankgirot för inbetalningar.

Det nya bankgironumret för inbetalningar är 790-5151.

Notera detta nya nummer, så att ni kommer ihåg det när det blir dags att betala in medlemsavgiften!

 

Kommentarsfunktionen är endast öppen för medlemmar.