Stiftelsen Arkitekt Agnar August Palmérs Minne

Publicerad av den 22 februari 2022 i Sällskapet tipsar | Inga kommentarer
Stiftelsen Arkitekt Agnar August Palmérs Minne

Nu även forskningsstipendium att söka!  

Stiftelsen, inrättad 1998 av arkitekten August Palmérs dotterdotter Aina Palmér, har som syfte att stödja vetenskaplig forskning kring äldre byggnader, företrädesvis inom Stockholms kommun. Under en följd av år har utdelning främst skett till anslag för tryckning av publikationer. Med anledning av att Stiftelsen har fått ökade medel utökas dess utdelning fr o m 2022 med anslag även till forskningsstipendier. Ansökningsperioder på vår och höst.

Ansökan skall förutom sökandes namn och postadress, omfatta personnr, ev. organisationsnr, tel.nr, e-postadress samt kortfattad CV. Uppgifter om projektet skall anges med projekttitel, sökt belopp, projektets totalkostnad, ev. förlag och sammanfattande beskrivning på max. 2000 tecken. Ytterligare uppgifter kan lämnas i kortfattade bilagor. Beviljade ansökningar meddelas senast i juni 2022. Tryckningsbidrag utbetalas när tryckt publikation föreligger.

Ansökan skall vara insänd via e-post senast den 20 april 2022, (för hösten 20 oktober) till stiftelsens sekreterare jur kand Elisabeth Tamm, e-mail elisabeth.tamm@translaw.se

Förfrågningar kan ställas till

sekreteraren, tel. 073-505 35 10, mailadress som ovan

stiftelsens ordförande professor Fredric Bedoire, 070 201 71 08, bedoire@kkh.se

Stiftelsens org.nr 802407-2202    Hemsida  http://palmerstip.se/  (f n under omarbetning)

Kommentarsfunktionen är endast öppen för medlemmar.