VERNISSAGE FORTSÄTTNINGSKURS KKH 2023_2024

VERNISSAGE FORTSÄTTNINGSKURS KKH 2023_2024

Varmt välkomna till en utställning av studenter från vidareutbildningskurserna i hållbar arkitektur på Kungl. Konsthögskolan, som visas på Galleri Mejan, högskolans studentgalleri. Dessutom kommer studenter vid vidareutbildningarna att hålla i flera seminarier i Statens konstråds lokaler på Skeppsholmen.

Utställning
Vernissage torsdagen den 30 maj
Kl. 17:30–21:00
Galleri Mejan

Utställningen är öppen fram till söndagen den 2 juni.
Övriga öppettider och utställningsinformation förmedlas längre fram.

Seminarier
Måndag den 27 maj:
Eklekticism vid sekelskiftet 1900 – ett seminarium om eklekticism som företeelse. (Restaureringskonst)

Tisdag den 28 maj:
Arkitektur i omprövningens tid – ett seminarium om postmodernismen och postmodernismen som företeelse. (Ombyggnadskultur)

Onsdag den 29 maj:
Hur kan restaureringskonsten katalysera en hållbar omställning (Katalysator)

Kommentarsfunktionen är endast öppen för medlemmar.