Vernissage Restaureringskonst 2016-2017 Kungl. Konsthögskolan

Publicerad av den 22 maj 2017 i Forum | Inga kommentarer
Vernissage Restaureringskonst 2016-2017 Kungl. Konsthögskolan

 

Vernissage tisdag 23 maj, kl 16-20

Plats: Galleri Mejan, Exercisplan 3, Skeppsholmen, mitt emot Moderna Museet
Utställningen öppen 23-24 maj, 29 maj-4 juni (OBS! stängt Kristi Himmelfärdshelgen). Vard 12-18, helg 12-17.

Tema: Framtidsfrågor
Minne och identitet – vem har rätt att definiera ett kulturarv? Urval och värdering – hur väljer vi? Belastat kulturarv. Ny teknik och dokumentation. Kulturarv används i konflikter. Hantverkskunskap – restaureringskompetens. Övertaliga byggnader. Tid – klimatpåverkan, livscykel och hållbarhet. Kulturarvspolitik. Folkrörelser och engagemang. Restaureringsideologier.

Restaureringskonst vid Kungl. konsthögskolan i Stockholm har läsåret 2016/17 haft temat Framtidsfrågor. Utställning och publikation visar årets arbete. Utöver professionskunskap och teori har fronten och framtidsfrågorna inom ämnet studerats. Praktisk träning i dokumentation och värdering liksom gemensamma studieresor, föreläsningar och milstolpar som lett fram till dagsläget. Framtidsfrågor har inga enkla svar men för att kunskapsuppbyggnaden ska ligga i fronten är Restaureringskonst en aktiv deltagare i diskussionen.

Seminarium, onsdag 24 maj, kl 9.15-12
Presentationer och diskussion om Framtidsfrågor

Med inlägg av Henrik Nerlund, Skönhetsrådet / Peter Lundevall, Stadsbyggnadskontoret / Anders Bodin, Statens fastighetsverk / + årets studenter

Plats: utställningen, Galleri Mejan, se ovan.

Välkomna!

 

 

Kommentarsfunktionen är endast öppen för medlemmar.